Τμήμα Παρακεντήσεων

Στο ΙΑΣΙΣ θα βρείτε τον πιο συγχρονο
ιατρικό εξοπλισμό

Τμήμα Παρακεντήσεων