ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ GONDII DNA (PCR)

Προετοιμασία εξέτασης:

Για την προετοιμασία που χρειάζεται για την παραπάνω εξέταση επικοινωνήστε τηλεφωνικά με εμάς ή συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Η εξέταση είναι διαθέσιμη σε:

Ν. Μάκρη Σπάτα Μαραθώνα