ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ F ΕΚΑΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ

Προετοιμασία εξέτασης: Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση της μαστογραφίας 10 με 15 ημέρες πριν την επόμενη έμμηνο ρύση, δηλαδή στη δεύτερη φάση του κύκλου. Ο μαστός παρουσιάζει διόγκωση με το πέρας της ωορρηξίας και υπάρχει το ενδεχόμενο ψευδών ευρημάτων. Συνιστάται η εξέταση να πραγματοποιείται μεταξύ της 4ης ημέρας και της 10ης ημέρας του κύκλου, υπολογίζοντας ως […]

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ F/P ΕΚΑΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ

Προετοιμασία εξέτασης: Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση της μαστογραφίας 10 με 15 ημέρες πριν την επόμενη έμμηνο ρύση, δηλαδή στη δεύτερη φάση του κύκλου. Ο μαστός παρουσιάζει διόγκωση με το πέρας της ωορρηξίας και υπάρχει το ενδεχόμενο ψευδών ευρημάτων. Συνιστάται η εξέταση να πραγματοποιείται μεταξύ της 4ης ημέρας και της 10ης ημέρας του κύκλου, υπολογίζοντας ως […]

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ F/P ΑΜΦΩ

Προετοιμασία εξέτασης: Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση της μαστογραφίας 10 με 15 ημέρες πριν την επόμενη έμμηνο ρύση, δηλαδή στη δεύτερη φάση του κύκλου. Ο μαστός παρουσιάζει διόγκωση με το πέρας της ωορρηξίας και υπάρχει το ενδεχόμενο ψευδών ευρημάτων. Συνιστάται η εξέταση να πραγματοποιείται μεταξύ της 4ης ημέρας και της 10ης ημέρας του κύκλου, υπολογίζοντας ως […]

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΩΝ 1 ΛΗΨΗ

Προετοιμασία εξέτασης: Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση της μαστογραφίας 10 με 15 ημέρες πριν την επόμενη έμμηνο ρύση, δηλαδή στη δεύτερη φάση του κύκλου. Ο μαστός παρουσιάζει διόγκωση με το πέρας της ωορρηξίας και υπάρχει το ενδεχόμενο ψευδών ευρημάτων. Συνιστάται η εξέταση να πραγματοποιείται μεταξύ της 4ης ημέρας και της 10ης ημέρας του κύκλου, υπολογίζοντας ως […]

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ P ΕΚΑΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ

Προετοιμασία εξέτασης: Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση της μαστογραφίας 10 με 15 ημέρες πριν την επόμενη έμμηνο ρύση, δηλαδή στη δεύτερη φάση του κύκλου. Ο μαστός παρουσιάζει διόγκωση με το πέρας της ωορρηξίας και υπάρχει το ενδεχόμενο ψευδών ευρημάτων. Συνιστάται η εξέταση να πραγματοποιείται μεταξύ της 4ης ημέρας και της 10ης ημέρας του κύκλου, υπολογίζοντας ως […]