Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΠΥ

 Οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχουμε στα ΙΑΣΙΣ Διαγνωστικά Κέντρα – Πολυϊατρεία , είναι καλυπτόμενες εξ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό φορέα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν μόνο με το ποσοστό που τους αναλογεί για τη δαπάνη της αιτούμενης εξέτασης.

Συμβεβλημένοι με την ΕΥΔΑΠ

Συμβεβλημένοι με την Πανελλήνια Κάρτα Υγείας

Συμβεβλημένοι με την NHS